Algemene voorwaarden winactie en spelregels Fietsvergelijkers

Donderdag 5 april 2018 | Geschatte leestijd 2 minuten

Door deelname aan de winactie gaat de deelnemer akkoord met onderstaande Algemene voorwaarden winactie en spelregels.

  1. De winactie is uitgeschreven door Fietsvergelijkers B.V. gevestigd te Amsterdam.
  2. De looptijd van de actie is van 11 april 2018 t/m 13 mei 2018.
  3. Deelname aan deze winactie is geheel gratis en vindt plaats wanneer een e-mail is verstuurd met de gevraagde gegevens.
  4. Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing.
  5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
  6. Iedere deelnemer mag maximaal één keer deelnemer aan deze winactie.
  7. Deelnemers zijn verplicht correcte gegevens te verschaffen.
  8. Fietsvergelijkers is bevoegd deelnemers uit te sluiten als zij van mening is dat de actievoorwaarden en spelregels niet worden nageleefd.
  9. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van minimaal één ouder te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag/winactie.
  10. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of België.
  11. De trekking van de winnaar vindt plaats op willekeurige en onpartijdige wijze.
  12. De uitslag is definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
  13. De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Ook is de prijs niet inwisselbaar voor geld of andere producten.
  14. De prijs wordt toegekend in de staat waarin het zich op het moment van uitreiken bevindt. Fietsvergelijkers is niet verantwoordelijk voor gebreken nadat de winnaar de prijs in ontvangst heeft genomen.
  15. De winnaar krijgt binnen 5 kalenderdagen na de looptijd van de actie bericht via het opgegeven telefoonnummer en/of e-mailadres.
  16. De winnaar wordt niet publiekelijk bekendgemaakt tenzij daar toestemming voor is gegeven aan Fietsvergelijkers.
  17. Door deelname aan deze winactie geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de persoonsgegevens (voor-, achternaam, leeftijd en e-mailadres) en antwoorden op de gestelde vragen. Fietsvergelijkers mag deze persoonsgegevens en antwoorden op de gestelde vragen opnemen in haar gegevensbestand.
  18. De deelnemer geeft toestemming dat persoonsgegevens (voor-, achternaam en e-mailadres) kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie. In dat kader is Fietsvergelijkers bevoegd om deze gegevens te delen met derde partijen, die betrokken zijn bij de winactie.
  19. Medewerkers van Fietsvergelijkers zijn uitgesloten voor deze winactie.
  20. Fietsvergelijkers mag te allen tijde, mits dit niet tot nadeel van de deelnemer leidt, zonder voorafgaande kennis de actievoorwaarden veranderen gedurende de actielooptijd.
  21. Fietsvergelijkers of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige schade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie.
  22. Voor vragen of klachten omtrent deze winactie kan contact opgenomen worden via het contactformulier.

 

Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar info@fietsvergelijkers.nl met als onderwerp “Intrekken persoonsgegevens”.