aandacht fiets politieke partijen

Als fietsliefhebber naar de stembus

Op 20 maart zijn er weer verkiezingen. Dit keer gaat het om de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Goed om te weten: de Provinciale Staten spelen een belangrijke rol in de infrastructuur van de provincie. Zij zijn verantwoordelijk voor de verbindingswegen in het gebied. En dus ook voor de fietspaden. Als fietsliefhebber is het daarom de moeite waard om je stem uit te gaan brengen.

Fietspad in het verkiezingsprogramma

De Fietsersbond heeft de verkiezingsprogramma’s van alle partijen onder de loep genomen. Er blijkt op provinciaal niveau veel aandacht te zijn voor het verbeteren van de fietsnetwerken. Zo wordt in veel programma’s de aanleg van snelfietsroutes benoemd. Het toenemende aantal e-bikes en speed pedelecs zal hiermee te maken hebben. Verder is verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt. Fietspaden en oversteekpunten moeten veiliger worden. Daarnaast willen veel partijen dat er meer parkeerplaatsen voor fietsen komen bij bus- en treinstations en dat er op deze plekken meer deelfietsen beschikbaar komen.

Minder aandacht voor fietsen

Wat opvalt is dat lang niet iedere partij aandacht heeft voor fietsen. Dit verschilt overigens niet alleen per partij, maar ook per provincie. Over het algemeen geldt dat D66 en GroenLinks de partijen zijn die de meeste aandacht besteden aan de fiets. Ook ChristenUnie scoort over het algemeen goed. Andere partijen, zoals Forum voor Democratie, VVD en 50Plus, besteden hier juist weinig tot geen aandacht aan. Volgens de Fietsersbond zijn de programma’s van de ChristenUnie in Noord-Holland en van GroenLinks in Gelderland de beste als het om fietsen gaat. Bijzonder is dat juist in de ‘fietsprovincies’ Drenthe, Zeeland en Limburg de fiets amper aandacht krijgt.

Stemmen op fietsvriendelijk programma?

De Fietsersbond geeft aan dat hun onderzoeksresultaten niet bedoeld zijn als stemadvies. De fiets is slechts een klein onderwerp in alle verkiezingsprogramma’s. Wel wijst de bond er op dat een goed fietsnetwerk kan bijdragen aan het groen, gezond, leefbaar en bereikbaar houden van de provincies. De verwachting is dat de komende jaren steeds meer klimaatmaatregelen genomen zullen worden. Met een goed fietsnetwerk ben je daar als provincie beter op voorbereid. Daarnaast zal een degelijk fietsnetwerk direct het plezier in het fietsen verhogen, bij zowel de dagelijkse als de recreatieve fietser.

Bron: Fietsersbond

Job

Job is onze e-bikespecialist. Vraag hem het hemd van het lijf over motorsystemen en accu's.
Fietst op: Custom made fixie