Fietsen in Nederland

De fiets wordt steeds belangrijker in Nederland

De files nemen toe en het openbaar vervoer tijdens de spits wordt steeds drukker. Daarnaast speelt voor veel mensen duurzaamheid een steeds grotere rol. Het is daarom begrijpelijk dat de populariteit van de fiets toeneemt. Ook de overheid valt dit op en zij wil daarom graag meer ruimte geven aan de fietser.

De fietstrends

Er zijn verschillende trends die duidelijk maken hoe groot de populariteit van de fiets momenteel is:

  • De verkoop van met name elektrische fietsen zit flink in de lift. De trapondersteuning en hulpmotor zorgen ervoor dat de e-bike een steeds beter alternatief wordt voor de langere afstand. Woon- werkverkeer tot zo’n 30 kilometer kan op e-bike of speed pedelec prima afgelegd worden. Fluitend langs de files!
  • In het verleden behaalden veel jongeren al op hun 18e hun rijbewijs, zodat ze zo snel mogelijk in de auto konden stappen. Door de toenemende drukte en parkeerproblemen is de fiets tegenwoordig echter veel aantrekkelijker. Veel jongeren verkiezen daarom, met name in verstedelijkte gebieden, fiets boven auto.
  • Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker focuspunt. De auto laten staan en in plaats daarvan op de fiets stappen past uitstekend in die trend. Dat fietsen past in een gezonde levensstijl is daarbij mooi meegenomen.

Regionaal mobiliteitsbeleid

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt de fiets nu een van de nieuwe speerpunten van het bereikbaarheidsbeleid. Rijkswaterstaat heeft de taak om de plannen van het ministerie verder te ontwikkelen en uit te voeren. Daarbij is het onder meer van belang dat de ruim 1800 kilometer aan fietspaden op grond van Rijkswaterstaat goed onderhouden worden. Verder zoeken ze de samenwerking op met provincies en gemeenten, om elkaar te ondersteunen in kennisontwikkeling en informatievoorziening. Op deze manieren haakt de overheid aan bij de huidige trends en wordt de (elektrische) fiets ruim baan gegeven.

Bron: Rijkswaterstaat

Job

Job is onze e-bikespecialist. Vraag hem het hemd van het lijf over motorsystemen en accu's.
Fietst op: Custom made fixie