Hoe gaan we de drukte op het fietspad tegen?

De fietspaden in Nederland worden steeds drukker en voller. Het drukste fietspad ligt momenteel in Utrecht. Hoeveel fietsers daar dagelijks over fietsen? Zo’n 30.000 maar liefst! Geen wonder dat dit af en toe ontaardt in chaos en zelfs ongelukken. En die situatie is in veel Nederlandse steden helaas maar al te herkenbaar. De fietspaden zijn vol!

Plannen Fietsersbond

De Fietsersbond laat onderzoek doen naar een manier om die gigantische fietsdrukte op te lossen. In de Fietsvisie 2040 staat al meer te lezen over de ideeën van de bond. Volgens deze visie is het het beste om het Nederlandse fietsnetwerk op te splitsen in drie verschillende netwerken. Onder fietspadennetwerk één vallen alle fietspaden waar rust en ruimte moet zijn, zodat zowel kinderen als ouderen veilig kunnen fietsen. Op dit netwerk zou de maximumsnelheid daarom ook slechts 20 kilometer per uur mogen zijn. Het tweede netwerk is het hoofdnetwerk. Dit zijn de belangrijkste verbindingswegen naar bijvoorbeeld het station of het winkelcentrum. De fietser met haast, of op de wat snellere e-bike, heeft op deze fietspaden ruim baan. Op het derde fietsnetwerk ligt de maximumsnelheid op 30 kilometer per uur. Dit betekent dat op deze fietspaden ook grotere vrachtfietsen en speed pedelecs welkom zijn.

Veiliger en beter

De Fietsersbond laat deze ideeën nu dus verder uitwerken door middel van vervolgonderzoek. Zo is het nog de vraag hoe de netwerken er precies uit gaan zien en hoe je alle plekken kunt verbinden met het juiste netwerk. De praktische uitwerking zal dus nog wel wat tijd vergen. Toch hoopt de bond nu al (fiets)verkeerskundigen te kunnen interesseren voor de plannen. De tijd dat een paar voorsorteervakken op het fietspad voldoende waren om verkeerschaos te voorkomen ligt nu eenmaal al achter ons. Er zullen meer maatregelen nodig zijn om de fietspaden veiliger en daardoor ook beter te kunnen maken. De eerste reacties van de verkeersdeskundigen op de plannen waren positief. Dit biedt dus interessante perspectieven voor het vervolg.

Bron: Fietsersbond

Job

Job is onze e-bikespecialist. Vraag hem het hemd van het lijf over motorsystemen en accu's.
Fietst op: Custom made fixie